lugar kung saan ginagamit ang panga pandurogmakina