mabibigat na kagamitan na ipinagbibili ng mga installment sa egypt