sa pamamagitan ng paggawa ng produkto ng pagmimina ng lead