mabibigat na kagamitan mga kumpanya sa installment