anong uri ng crush ang kinakailangang rehiyon upang makabuo ng mataas na calcium bato