mga sakit na nauugnay sa kapaligiran na nauugnay sa pagmimina