appli ion form para sa pagmimina ng lease para sa karbon