listahan ng mga email address ng mga industriya ng pagmimina sa africa