magkasamamga pakikipagsapalaran sa pagmimina ng apog