nagbebenta at nagsasabi ng mga tool ng amerikanong bato mula sa ohio