al oudkumpanya para sa paggawa ng nakatigil na kagamitan