generators na ginagamit sa iba pang ibang pandurogng bato