kung anong mga dokumento ang kailangang ilapat para sa isang pagmimina