iequipment para sa mga bilihan ng karbon na ipinagbibili