chart ng pang-organisasyong pagdurog sa plantasyon ng maine