kung paano ang mga benepisyo sa pagmimina sa ilalim ng lupa