mga detalye ng pandurog ng mga bahagi sa kanlurang mga bahagi